Warunki rezerwacji i anulacji noclegów

WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI NOCLEGÓW W OBIEKCIE WIETRZNICE.EU

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI POKOI W OBIEKCIE WIETRZNICE ZABRZEŻ 415, 33-390 ŁĄCKO

 

 1. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI W OBIEKCIE NOCLEGOWYM WIETRZNICE.EU
 2. Rezerwacji można dokonać poprzez:
 3. a) telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją e-mail precyzującą warunki dokonanej rezerwacji
 4. b) wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail) lub za pomocą formularza.
 5. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej prześlemy na wskazany przez Państwa adres e-mail wstępne potwierdzenie rezerwacji.
 6. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 40% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu.
 7. Zadatek o którym mowa winien być wpłacony na konto w formie przelewu bankowego.
 8. Zadatek winien być wpłacony w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.
 9. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
 10. Dane dot konta bankowego do przelewu zadatku znajdują się na naszej stronie www.wietrznice.eu
 11. Pozostała kwota płatna jest przy zakwaterowaniu. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.
 12. ANULOWANIE REZERWACJI
 13. Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu zwracamy:

 1. a) 70% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 2. b) 50% wartości zadatku w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 30 dni przed planowanym przyjazdem.
 3. c) Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 4. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu.
 6. W przypadku skrócenia pobytu lub zmniejszenia ilości osób podanych przy dokonaniu rezerwacji Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 7. Anulowanie rezerwacji dokonywane jest wyłącznie drogą mailową.